Kontakt: 602 301 508, 697 333 914 | email: biuro@grabpol-ostrow.pl

Ekologiczna oczyszczalnia ścieków

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Oferowane przez nas oczyszczalnie typu TOPAS są przeznaczone do oczyszczania ścieków bytowych z domków jednorodzinnych, osiedli domków, obiektów rekreacyjnych, wczasowych, restauracji, hoteli, szkół, przedszkoli a także małych zakładów przemysłu spożywczego.

Nasze ekologiczne oczyszczalnie ścieków wśród wielu zalet, mają tą najważniejszą- charakteryzują się bardzo wysoką sprawnością, sięgającą nawet 98%. Doskonale pracują przy dużych wahaniach ilości dopływających ścieków.  Dzięki  wielokrotnej recyrkulacji  ścieków  i  osadu, przydomowe oczyszczalnie TOPAS  osiągają  wysoki  stopień  oczyszczania  i  dzięki  temu  oczyszczone ścieki można wprowadzać do odbiorników o II klasie czystości wody. Innym sposobem odprowadzenia oczyszczonych  ścieków jest zastosowanie rozsączania drenażowego lub studni chłonnej.

Oczyszczalnie przydomowe, nawet przy braku możliwości odprowadzenia oczyszczonych ścieków do cieku wodnego, zajmują bardzo mała powierzchnię zabudowy. Dzięki temu, że są usytuowane pod ziemią, a pokrywa komory zbiornika jest koloru maskującego, nie są widoczne w krajobrazie. Są szczelne, ciche, nieuciążliwe zapachowo, zużywają bardzo mało energii i nie wymagają strefy ochronnej.

Oczyszczalnie TOPAS posiadają aprobatę techniczną Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie.

Uwaga! Oczyszczalnie ekologiczne mogą być montowane na obszarach o szczególnych wymaganiach np. Natura 2000 lub Parkach Narodowych 

W naszej ofercie znajdują się także oczyszczalnie duże mogące obsługiwać większe osiedla, wsie, miasteczka, oraz duże zakłady przemysłu rolno-spożywczego.

Technologia zastosowana w powyższych ekologicznych oczyszczalniach jest chroniona międzynarodowym patentem nr 282411.

Dane techniczne oczyszczalni TOPAS